Pod jeho vedením se město přeměnilo z provinčního sídla bývalé pevnosti v polích a lukách v moderní centrum severovýchodních Čech, kam jezdili za poučením četní architekti a městští zastupitelé nejen domácí, ale i zahraniční.

Hradeckým občanům připomíná Ulricha po něm pojmenované náměstí, výroční cena města či jeho busta na městském úřadě.