Vrchol výročí se bude konat o den později. Začne v 11 hodin bohoslužbou v katedrále, bude pokračovat slavnostním shromážděním na Velkém náměstí. Zájemci se mohou zúčastnit i bohatého doprovodného programu: Výstavy v biskupské rezidenci, návštěvy knihovny biskupa, či katakomb nebo se zúčastnit programu v kostel Panny Marie na Velkém náměstí.

Královéhradecká diecéze dnes čítá 265 farností rozdělených do 14 vikariátů. Byla založena 10. listopadu 1664, jejím prvním biskupem se stal Matouš Sobek z Bilenberka. Od 14. května 2011 stojí v čele diecéze sídelní biskup Jan Vokál, v pořadí pětadvacátý biskup královéhradecký. Po pražské a olomoucké arcidiecézi, a litoměřické diecézi, je královéhradecká diecéze čtvrtou nejstarší diecézí v Česku.