I když soudkyně Milena Heřmanová vyzvala firmu ABD Invest, která v letech 2009 až 2012 stadion opravovala, a město Hradec Králové k dohodě, jejich právníci uvedli, že k tomu nemají oprávnění, a jednání tak bude v červnu pokračovat.

ABD Invest, s nímž město uzavřelo v roce 2006 kontrakt na dobu šestnácti let, ale už po šesti letech kontrakt vypovědělo, nyní po Hradci Králové žádá peníze za práce provedené na rekonstrukci stadionu.

„Ze strany žalobce nikdy nebylo prokázáno, kdy jaké práce provedl,“ řekl v úvodu právník Martin Posser, který ve sporu zastupuje Hradec Králové. Protistranu také upozornil, že město převzalo od svého bývalého hokejového klubu Královští lvi pohledávku ve výši 200 milionů korun, že součástí procesní obrany je i částka 230 milionů korun za to, že ABD Invest užíval areál zimního stadionu na základě neplatné smlouvy, a další pohledávku ve výši 101 milionů město získalo od banky. To vše stojí proti 248 milionům, které po městě žádá firma.

Slova znalce

Včera na jednání vystoupil soudní znalec Petr Sedlák s posudkem, který se měl zabývat odvedenými pracemi. Na otázku, jaká byla cena stadionu před rekonstrukcí a po ní, však nedokázal odpovědět a uvedl, že oceňováním nemovitosti se zabývala jeho kolegyně, která u nich už nepracuje.

„Cena objektu před a po rekonstrukci je klíčová. Pokud na to znalec nedokáže odpovědět, je potřeba požádat o posudek nový,“ řekl právník Martin Posser, který ve sporu zastupuje Hradec Králové. Do sporu se znalcem se pak dostal ještě několikrát. Vadilo mu, že posudek nevychází z kontroly provedené prozkoumáním provedených prací.

„Cenu jsme určili z dostupných informací, část jsme si náhodným výběrem ověřili,“ uvedl znalec. Podle něj nebylo možné určit všechny prvky. „Bez demontáže a kompletního srovnání s původním stavem to není možné,“ vysvětlil Petr Sedlák a poukázal na to, že například zavedení sond, kterých by bylo potřeba alespoň deset, by bylo velmi nákladné a navíc by mohly ničit stadion.

Martin Posser označil závěry posudku za nejasné a prohlásil, že řada z nich jsou jen spekulace. „Dnešní výslech znalce byl k ničemu,“ řekl nakonec.

Neplatná smlouva
Hradec Králové kontrakt s ABD Invest uzavřel v roce 2006 a měl trvat do roku 2022. Firma jako nájemce měla proměnit stadion v moderní arénu, aby město nemuselo naráz investovat stovky milionů korun. Rekonstrukci mělo město splácet ročně 25 miliony korun a roční platbou 12 milionů na provoz. Celkem měla firma dostat 610 milionů.

Na jaře 2011 však radnice uvedla, že kontrakt je pro město nevýhodný. V roce 2012 město oznámilo, že při vzniku smlouvy byl obejit zákon o veřejných zakázkách, takže smlouva je neplatná, a firmě kontrakt vypovědělo. Také soudy pak smlouvu označily za neplatnou a Hradec Králové stadion v prosinci 2013 od firmy převzal.