Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti zaznamenali především absolventi učebních oborů, a to o jednu třetinu. V dubnu 2007 dosahovala míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji šest procent, což znamená, že bez práce bylo 443 bývalých studentů. Tato hodnota je nižší než celorepublikový průměr.

Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi s vyšší kategorií vzdělání, například gymnazisté, absolventi středních škol s maturitou nebo vyšších odborných škol. Míra nezaměstnanosti absolventů všech uvedených kategorií vzdělání se proti roku 2006 snížila.

Na snížení míry nezaměstnanosti vyučených se vedle zvýšené poptávky zaměstnavatelů po pracovnících s výučním listem do jisté míry podílel i více než pětiprocentní pokles počtu absolventů učebních oborů. V Pardubickém kraji dosahovala v dubnu míra nezaměstnanosti absolventů 6,7 procenta.

Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazovali většinou absolventi s vyšší kategorií vzdělání. Ke snížení míry nezaměstnanosti přispěla jako v Královéhradeckém kraji vyšší poptávka zaměstnavatelů po pracovnících s výučním listem. Zvýšení míry nezaměstnanosti u vyučených s maturitou je jen mírné.