„Cílem těchto kurzů je nejenom vzájemné seznámení mezi budoucími spolužáky a učiteli, ale také pedagogickopsychologická diagnostika studentů. Díky nim mohou učitelé v průběhu roku s kolektivem lépe pracovat,“ říká pedagožka Eva Fruhwirtová, která připravuje programy kurzů.

Jak nám potvrdila ředitelka Střední průmyslové školy v Hradci Králové Eva Stehlíková, kurzy absolvují jejich prvňáci třetím rokem a ty se pokaždé vyplatily. S třídním učitelem totiž jede pedagog protidrogové prevence, psycholog a další specialisté. „U Třebíče se letos ve dvou turnusech vystřídá na devadesát studentů. Začnou se mezi sebou poznávat: učitelé i studenti, abychom předešli případným problémům,“ uvedla Stehlíková. Různými testy a setkáním se specialisty přitom projdou nejen sami studenti, ale i učitelé.

Přes padesát studentů prvního ročníku novobydžovského gymnázia společně prožije dva dny pro změnu v Jinolicích. Podle ředitele gymnázia Jaroslava Šedivého také je čekají nejrůznější hry a soutěže, při kterých se mají poznat mezi sebou i s třídními učiteli.

Jak se oba ředitelé shodli, při kurzu by se měl třídní kolektiv stmelit tak, aby nikdo nebyl ve škole outsiderem. Zároveň se upravují poměry ve třídě, aby se předešlo případné šikaně. „Podává učitelům zpětnou vazbu a profil o každém žákovi. To je důležité pro další proces výchovy a výuky,“ popisuje supervizor kurzů z agentury Commservis.com Tomáš Zdechovský.

„Současné kurzy mají opravdu výbornou kvalitu. Je to především tím, že je připravují zkušení odborníci,“ potvrzuje aktuální stav Eva Fruhwirtová.