Téma Deníku

Adopce dítěte je běh na dlouhou trať, někdy se však zadaří a rodiče, kteří se chtějí o někoho starat, najdou svého nového člena rodiny poměrně brzy.

„U nás to byl doslova zázrak, roční Kristýnku jsme dostali nejprve do pěstounské péče, protože její maminka byla nemocná, a potom jsme si ji adoptovali. V té době jí byl jeden rok, měsíc a týden,” svěřil se otec malé holčičky, kterou si s manželkou adoptovali. Všichni společně nyní žijí v Hradci Králové, holčičce je sedm let. Rodiče před samotnou adopcí museli absolvovat nejrůznější testy a kursy.

Malá se občas zeptá na mámu

„Tenkrát jsme se na malou jeli podívat někam do dětského domova u Pardubic, ona ležela nemocná v postýlce, manželka si jí všimla hned, postupně si nás omotala kolem prstu všechny, je prostě členem rodiny, stejně jako náš vlastní starší syn. O její biologické mamince jsme jí řekli, nechtěli jsme, aby pak byla překvapená. Je vidět, že nad tím přemýšlí, občas se zeptá, jak se mamince daří, ale jinak nás bere jako své rodiče,” dodal adoptivní tatínek. Adopce jsou diskutovaným sociálním tématem ve společnosti. Na nové rodiče čeká množství dětí. Avšak po stránce zákonů a úředních formalit se zájem o osvojení dítěte může prodloužit. Kritéria jsou přísná a každý šanci nedostane.

„Adopci může bránit to, že žadatelé nejsou zařazeni do evidence žadatelů o osvojení dítěte. To znamená, že nesplňují některý z požadavků pro zařazení do evidence. Může se jednat o vážný zdravotní stav, který brání péči o dítě nebo záznam v rejstříku trestů, který je vážného charakteru, či nedoporučující stanovisko psychologického vyšetření, kterým všichni žadatelé musí projít. Dalšími překážkami mohou být i nevyhovující sociální podmínky a věk žadatelů,” řekl tiskový mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi.

Proces zařazování do evidence je dlouhý. Trvá několik měsíců nebo i jeden rok. Žadatelé v dané době prochází sérií různých vyšetření. „Doba zprostředkování je pro naše klienty různá, záleží na představách a požadavcích žadatelů a také na počtu dětí vhodných ke svěření do náhradní rodinné péče. Budoucí osvojitelé mohou čekat na přijetí dítěte do své rodiny několik měsíců, ale často i několik let,” prozradil Dioszegi.

O adopci může zažádat i jedna osoba, avšak osvojit si dítě jako společné mohou pouze manželé. Krajský úřad rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence. Svěření dítěte do osvojení nebo pěstounské péče má na starosti pouze soud.

Vývoj dítěte 
je v rodině lepší

„Adopce je náhradní rodinnou péčí s poměrně přesně stanovenými pravidly. Párům i jedincům, toužícím po dítěti může naplnit tuto dlouhodobě frustrovanou touhu po rodičovské roli a vhodnému dítěti zajistit lepší péči, především v oblasti emočního vývoje, než jiné ústavní řešení,” podotkl hradecký psycholog Jan Lašek, která zároveň tvrdí, že adopce přináší dítěti, intenzivní a soustředěnou péči ve všech oblastech rozvoje, především v oblasti pozitivního emočního vývoje.

Hlavní přednosti z hlediska rodičů jsou následující: mohou realizovat svou vlastní touhu po dítěti a naplnit svoji rodičovskou roli. „Úskalí jsou především na straně adoptujících. Dlouhodobé a neúspěšné pokusy stát se rodiči přirozeným způsobem mohou vést k idealizaci budoucího dítěte co do zjevu i vývojových předpokladů,” upřesnil psycholog Jan Lašek.

Očekávání rodičů mohou poničit vztah

V pozdější době podobné nazírání může vymknout kontrole především ve škole, když rodiče přecení skutečné možnosti dítěte. Mohou se dostavit i vnitřní konflikty rodiče mezi přáním a skutečností. To může pro dítě znamenat silnou zátěž, se kterou si obvykle neví rady. Občas dojde situace tak daleko, že dojde k rozpadu vztahu adoptivního rodiče a dítěte. „Z hlediska adoptujících je třeba si velmi racionálně uvědomit, co všechno dítě pro ně znamená, co vše od něj očekávají a jaké jsou skutečné možnosti naplnění těchto přání. Je třeba zbavit se idealizací a snů, brát věci tak, jak jsou, a poskytnout dítěti především emoční bezpečí,” přiznal Lašek.

Cesta z dětského domova je dlouhá

V nechanickém dětském domově je v současné době 42 dětí. V roce 2011 nebylo žádné dítě adoptováno.

„Pokud je vhodný zájemce, dostane kontakt na dětský domov a dítě. Posléze začne kontakt návštěvami v dětském domově. Dále přichází jednodenní návštěva dítěte v nové rodině. Pokud je vše v pořádku, tak se pokračuje víkendovou návštěvou a delším pobytem v dané rodině. Poslední krok je pro dítě ukončení nařízené ústavní výchovy,” upřesnil ředitel nechanického dětského domova Luboš Holeček. Budoucí rodiče mohou do vyplněné žádosti napsat svoje požadavky - například věk dítěte a pohlaví. „Z adopce se mi děti nevrátily, ale z pěstounské péče ano. Důvodem bylo nezvládnutí dítěte v období puberty,” uzavřel Holeček.

Adopce v číslech:

- v roce 2010 bylo v kraji podáno celkem 37 žádostí o náhradní rodinnou péči;
- v roce 2011 bylo doposud v kraji podáno celkem 27 žádostí o náhradní rodinnou péči.

Jan Odstrčil, Jitka Hodasová