Slavnostně vyzdobený Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Lenka Filipová, Eva Urbanová i chlapecký sbor Boni Pueri. Vzpomínáte na jeden z loňských prosincových adventních koncertů v České televizi? Moderovali ho Ester Janečková a Jan Potměšil a výtěžek z něj, tedy 1,8 milionů korun, putuje právě do Hradce Králové. Konkrétně Sdružení rodičů a přátel dětí při Mateřské, Základní a Střední odborné škole pro žáky s vadami sluchu, která sídlí ve Štefánikově ulici.

Koncerty vynesly přes sedm milionů

„Loňský ročník Adventních koncertů vynesl dohromady více než sedm milionů korun, které byly rozděleny mezi čtyři organizace," upřesňuje mluvčí televize Alžběta Plívová. Hodnotící komise vybírala z více než 80 přihlášených projektů. Tradiční adventní koncerty, které Česká televize pořádá už více než dvacet let, dosud podpořily 97 neziskových organizací a rozdělily více než 162 milionů korun. Šanci přihlásit se do výběrového řízení a zažádat o příspěvek mají „neziskovky" i letos. A to do konce dubna.

„Jsme velmi mile překvapeni, protože tak vysokou částku jsme nečekali. Máme velké plány. Byt od Magistrátu města Hradce Králové pro chráněné bydlení již máme přislíbený, tedy také tam patří velké poděkování. Aktuálně tedy chystáme rekonstrukci a jeho vybavení. Byt bude sloužit šesti neslyšícím dětem a vzniknou i dvě nová pracovní místa pro neslyšící paní vychovatelky na denní a noční služby. Moc se na to těšíme," děkuje za finanční příspěvek ředitelka školy pro sluchově postižené žáky Iva Rindová.

Kromě hradecké školy výtěžek z adventních koncertů pomůže i Občanskému  sdružení Sportem proti bariérám ve Staré Pace, Občanskému sdružení Dům tří přání v Praze a do třetice peníze putují do Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka z Prostějova.

Chráněné bydlení Jablíčko se dočká mladšího bratříčka
Byt v centru Hradce s malebným názvem Jablíčko. To je chráněné bydlení pro sluchově postižené děti, které ve východočeské metropoli funguje už od roku 2006. Bydlí v něm šest dětí a střídají se tu dvě vychovatelky. V čem je hlavní rozdíl oproti internátu? Zatímco tam dítě čeká servis, kdy má navařeno, uklizeno a nemusí se v podstatě o nic starat, v Jablíčku vyrážejí děti na nákup spolu s vychovatelkou, večeři si vaří samy a nádobí za ně také nikdo neumyje. Zkrátka tak, jak by to probíhalo, kdyby bydlely doma a nemusely za školou dojíždět z daleka. V cizině naprosto běžná praxe, u nás ojedinělá výjimka. Teď se bydlení dočká svého bratříčka. I díky štědrým dárcům, kteří přispěli při adventních koncertech, vznikne brzy v Hradci chráněné bydlení Jablíčko II.