Letošní akce nesla název Adventní trhy v Holandsku. Ty účastníky pomyslně zavedly přímo do prostředí Nizozemí. V rozestavěných stáncích, nesoucích názvy podle nizozemských umělců, školáci prodávali výrobky vytvořené dětmi ze základní a mateřské školy Sion. Betlémy, vánoční přáníčka, perníkové chaloupky či adventní věnce slavily velký úspěch mezi všemi návštěvníky. Děti potěšilo, že se jejich práce líbila, a jejich výrobou tak pomohly matkám a dětem z azylového domu a indické dívce Mahimě, kterou před lety v rámci projektu Adopce na dálku adoptovali.

Výtěžek z prodeje výrobků byl věnován právě na tyto charitativní projekty, jejichž podpora má v základní škole dlouholetou tradici.

Návštěvníci trhů si užili i vystoupení dramatického kroužku, který si připravil tematické vystoupení Orbis pictus neboli svět v obrazech aneb Ze života Jana Amose Komenského, jenž právě část svého života prožil v holandském Amsterdamu. Celou atmosféru doplnil výstup žáků hudebního kroužku, kteří za doprovodu fléten a kláves zpívali vánoční písně a koledy. Ti, kterým během akce vyhládlo, mohli uspokojit své chuťové buňky ve vánoční kavárně, kde byly k mání holandské speciality, sýry a jiné teplé pochutiny.

Novinkou byla možnost nechat se vyfotit před malovanými lány rozkvetlých tulipánů v pozadí s větrným mlýnem na dvoukole s bláznivými doplňky.

Díky tomuto projektu se povedlo získat prostředky, z nichž se bude moci Mahimě zaplatit roční školné a také podpořit azylový dům. Organizátoři tímto děkují všem, kteří se akce zúčastnili, pomohli vytvořit příjemnou adventní atmosféru i podpořit dobrou věc.

Jiří Řehořek