Akci pořádá Sion – Nová generace s mezinárodní organizací ACET u příležitosti Světového dne boje proti AIDS, kterým byl vyhlášen 1. prosinec. Hlavní část projektu tvoří přednášky, určené žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům středních škol a učilišť.

Nakažení virem HIV a onemocnění AIDS je jednou z hlavních linií přednášek. Dotýkají se však stejně aktuálních témat, jako jsou partnerské vztahy, sexuální život (i různé mýty o něm), nechtěná těhotenství a okrajově také drogové závislosti.

Organizace ACET působí v naší republice již od roku 1993, a to převážně v oblasti prevence. Za dobu své působnosti oslovila zhruba 800 000 mladých lidí.