V Hradci Králové postupně prošli více než 50 dětských hřišť a pískovišť.

„Tuto preventivní činnost vykonávají hlídky hradeckých strážníků na celém území města celoročně. Strážníci úzce spolupracují i se školskými zařízeními a organizací Laxus, která pracuje s drogově závislými osobami. Tato spolupráce trvá již desátým rokem, a proto se povedlo vytvořit efektivní metodiku, díky které na ulici skončí jenom zlomek z celkového počtu zhruba sto tisíc distribuovaných injekčních stříkaček ročně,“ uvedla Simona Pacltová z hradecké městské policie.

Elektronická mapa

Současně byl vypracován účinný systém opatření, který je aktivován v případě nálezu injekčního materiálu v bezprostřední blízkosti dětských hřišť a školských zařízení. Ročně se jedná jenom o několik případů. „I proto si strážníci vedou elektronickou mapu nálezů, aby mohli pružně reagovat na vznik nových rizikových lokalit. Počet nalezených injekčních stříkaček, které strážníci v loňském roce předali k odborné likvidaci, dosáhl čísla 839 kusů. V rámci prevence se s touto problematikou seznamují děti již od mateřských škol a učí se, jak se zachovat v případě nálezu injekčního materiálu. Tato prevence se ukázala jako účinná,“ dodala Simona Pacltová.