Pražská fakultní nemocnice na Královských Vinohradech odmítla přijmout Engela po stažení výpovědi zpět, což po celé republice vyvolalo mezi lékaři vlnu rozhořčení.

Přinášíme v plném znění dopis šéfa Lékařského odborového klubu Fakultní nemocnice Hradec Králové Davida Doležala ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi.

Vážený pane ministře,

během pátku jsem obdržel od jednotlivých zástupců klinik ve FN HK informaci, že lékaři, které na svých pracovištích zastupují v NERVAKu (Nemocniční efektivní rada pro vyjednávání a komunikaci) jsou rozhořčeni trvající snahou ODS rozvrátit smír mezi lékaři a ČR zastupovanou v uzavřené dohodě Vámi. Své výpovědi chtěli v souvislosti s uzavřením tohoto smíru odvolat právě díky těmto snahám ODS až po schválení memoranda vládou ČR.

Vzhledem k poslednímu vývoji (plánované nepřijetí dr. Engela zpět do FN KV) jsou však v drtivé většině rozhodnuti odvolání výpovědi nepodat i za cenu, že by byli nuceni nepřijít 1. 3. 2011 do zaměstnání a definitivně tak rozvázat ve FN HK pracovní poměr.

Je nám líto, že některým politickým silám v této zemi tak málo záleží na občanech ČR a jsou odhodlány i za cenu jejich ohrožení dál prosazovat své vlastní zájmy.


MUDr. David Doležal
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
Fakultní nemocnice Hradec Králové

VÍCE O POSLEDNÍM VÝVOJI LÉKAŘSKÉ KRIZE VČETNĚ ČTENÁŘSKÉ ANKETY O NÁVRATU LÉKAŘŮ NA PŮVODNÍ MÍSTA ČTĚTE ZDE