Kritický nedostatek parkovacích míst, především při velkých akcích v centru Aldis, by měly zmírnit firmy, které chtějí v lokalitě stavět nové objekty.
Zastupitelé schválili změnu územního plánu zóny, která investorům nařizuje parkoviště vybudovat. Zároveň firmám zjednoduší výstavbu zrušením některých nařízení.

„Týká se to především parcel s označením jedna a dva, kde jsme zájemce zavázali ke stavbě 220 stání pro veřejnost,“ uvedl náměstek primátora Josef Malíř.

Mnohem dřív ale zřejmě budou stát městské garáže se 170 místy u polyfunkčního domu, který měla stavět teplická společnost Betonstav. Projekt nyní převzalo sdružení firem Rovina Hulín a Lindor Trading z Brna.

„Je vydané stavební povolení, mohou začít ihned,“ informoval Josef Malíř.

Sdružení má zájem také o pozemky jedna a dva, kde chce postavit 150 bytů s obchodní pasáží. S 220 místy v garážích navíc počítá. Podle Malíře ale nemá nic jistého.

„Logické je, že bychom měli přihlédnout k tomu, že nám pomohou vyřešit letitý problém. Po vyvěšení na úřední desku se může přihlásit kdokoliv. Záleží na radě města jak s tím naloží. Problém s parkováním v lokalitě to ale stejně úplně nevyřeší,“ řekl náměstek primátora.

Největší kapacita na parkování, se kterou územní plán zóny počítá, se nachází pod atletickým stadionem TJ Sokol Eliščino nábřeží. Sokol však s výstavbou nesouhlasí.

„Další možností je parkovací dům nad benzinovou pumpou u křižovatky. Ta sice leží na soukromém pozemku, ale zhruba za deset let se bude muset kvůli výměně technologií přestavovat. Město by se mělo pokusit o dohodu s majiteli o možnosti vybudování garáží,“ sdělil hradecký primátor Otakar Divíšek.

U Aldisu chce stavět také Unimex Group, který připravuje velký hotel a víceúčelový dům. Své záměry má i společnost Aldis, jež hodlá přebudovat panelák u centra na kongresový hotel. „Také Aldis má povolení, ale zkomplikovalo to dojednávání finančních podmínek s bankou,“ dodal Josef Malíř.


Lokalita Aldis,
záměr výstavby objektů 8 a 1 a 2Zpracovaná objemová analýza vychází z důsledného naplnění Územního plánu zóny Aldis. Záměrem společností LINDOR ROVINA je výstavba polyfunkčního objektu spojujícího městotvorné funkce a funkce rezidentního bydlení.

Městotvorné funkce jsou umístěny přirozeně v parteru objektu (suterén a první dvě nadzemní podlaží. Jedná se o dvoupodlažní pasáž s prostory pro restaurace, služby a obchody, dále kancelářské prostory a veřejné i soukromé parkovací plochy. Právě 220 veřejných parkovacích stání zde umístěných řeší akutní problém s parkováním v této lokalitě.

Funkce rezidentní je navržena ve zklidněné čtyřpodlažní obytné nástavbě nad tímto blokem. Zahrnuje cca 150 bytů s širokou škálou velikostních kategorií od 1+kk po 4+kk. Jedná se o šest hmot, jejichž uspořádání je navrženo tak, že každý z bytů má jižně orientovanou lodžii a výhled do Šimkových sadů.

Svým pojetím návrh spojuje výhody historické blokové výstavby vytvářející v parteru skutečné veřejné prostory s člověku blízkými proporcemi a měřítkem a novodobé funkcionální pojetí obytné výstavby s důrazem na hygienu, vzdušnost a prosluněnost.


Pozemek určený pro výstavbu objektů 1 a 2 je v současné době využíván pro parkování účastníků kongresů a veletrhů konaných v KC Aldis. Po dobu stavby bloků 1 a 2, bude tato plocha s kapacitou cca 180 parkovacích míst citelně chybět. Připustit takový výpadek parkovacích míst prestižního městského zařízení, vyvolává obavy o stabilitu nabídky jeho služeb a možných potížích s udržením léta budované náročné kongresové klientely. Potíže s parkováním mají ovšem i další městská zařízení v bezprostředním okolí (Aquacentrum, 50m bazén či Filharmonie).

Investičním propojením záměrů výstavby objektů 8 (Mera - Betonstav) včetně dvoupodlažního parkoviště u okruhu a objektů 1 a 2 jereálné, za předpokladu koordinace etapizace jejich výstavby, mezi oběma pozemky zmíněný počet parkovacích míst průběžně přesouvat po celou dobu realizace těchto staveb. Podrobné řešení takových opatření bude předmětem projektu organizace výstavby, který je součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Pokud tedy dojde k investičnímu spojení lokalit 8 a 1 a 2, záměr společností LINDOR ROVINA počítá i se zachováním parkovacích kapacit sloužících KC Aldis a dalším výše zmíněným městským zařízením po celou dobu výstavbu. Výsledkem bude ucelená dostavba zóny Aldis i vyřešení podstatných potíží s parkováním v této oblasti.

Pavel Zadrobílek

Lokalita Aldis, vizualizace