V nižších polohách se již pravidelně zachytilo malé množství pylu trav. Na stejné úrovni se drželo množství pylu dubu, buku a platanu, naopak opět ubylo pylu jasanu, vrby i topolu. Kvetoucí jehličnany, zatím především smrky, jsou jen minimálně alergizující, produkují ale obrovské množství pylu, který vytváří žlutavé povlaky na rovných površích a na okrajích kaluží. Na polích kvete řepka olejka.


Dominantní alergeny:

trávy, bříza, dub, platan, jasan, vrba, habr, buk, topol, smrk, řepka.


Pylová předpověď na další období:


Pro následující dny očekáváme i nadále střední až vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Ve středních a vyšších polohách bude stále nejagresivnějším vzdušným alergenem pyl břízy. Pyl dubu, buku a platanu bude u osob citlivých na pyl břízy prodlužovat období alergických problémů. Koncentrace pylu jasanu, habru a vrby se bude pozvolna snižovat. Postupně budou rozkvétat pole s řepkou olejkou. Začátek hlavní sezony trav očekáváme v průběhu příštího týdne, u výrazně citlivých osob mohou pylová zrna trav vyvolávat alergické potíže již v těchto dnech.