V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo stále velké množství pylových alergenů s výraznými místními výkyvy v koncentraci v době dešťových srážek. Jasně dominoval pyl trav a obilovin. Opět přibylo pylu šťovíku, jitrocele, černého bezu i kopřivy, zvýšilo se také množství spór vzdušných plísní, hlavně rodu Cladosporium. Nově se začíná objevovat pyl lípy. Řepka olejka už dokvétá.


Dominantní alergeny:

trávy, obiloviny, černý bez,
šťovík, jitrocel, lípa,
řepka olejka


Pylová předpověď na další období:


Pro příští období očekáváme v důsledku předpokládaného ochlazení spíše nižší až středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku, černého bezu, lípy a řepky olejky.
Dlouhodobě se bude zvyšovat koncentrace spór vzdušných plísní a pylu kopřivy.


Zdroj: www.pylovasluzba.cz