Ve složení pylových alergenů nedošlo k žádným podstatným změnám. Dominovaly stále trávy, relativně hojná byla kopřiva, místy se objevila ojedinělá zrna vysoce agresivního pelyňku. Merlíkovité, jitrocel a šťovík se držely na stejné úrovni, sezona lípy již končí i ve vyšších polohách.
Sezona plísní je stále na svém maximu, v ovzduší se objevovalo velké množství spór především Cladosporium a Alternaria.

Dominantní alergeny:

trávy, plísně, jitrocel,
šťovík, merlíkovité,
kopřivovité,
začíná pelyněk.


Pylová předpověď na další období:

Také v nejbližším období zůstanou trávy nejvýznamnějším alergenem, v závislosti na počasí ale očekáváme spíše nižší koncentraci tohoto alergenu v ovzduší. Dlouhodobě bude množství pylu trav již vytrvale klesat.

Začátek hlavní sezony agresivního pelyňku očekáváme v posledním týdnu července. Přibude pylu merlíkovitých, hojná bude stále kopřiva.

Ostatní alergeny se budou vyskytovat v přibližně stejném počtu.

Spóry plísní, především Cladosporium a Alternaria, budou i nadále velmi hojné.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz