„Pacienti k nám začali chodit asi před čtrnácti dny. Teď přicházejí hlavně lidé s alergií na olši, lísku, vrbu a tis,“ uvedla alergoložka Ivona Vondráková.
Do řad alergiků vstupují i ti, kteří nikdy v minulosti potíže nepociťovali. „Alergie může vzniknout v každém věku. Záleží na genetické dispozici a na prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Pokud bude žít někde na chladném severu, nemusí mít o své alergii ani tušení,“ vysvětlují odborníci.

Alergická reakce je vždy nepříjemná, může být dokonce i životu nebezpečná. „Když se u někoho alergická reakce projeví, je nutné ihned se důkladně osprchovat a vyměnit oblečení. Potíže neprodleně konzultujte s odborným lékařem,“ doporučuje alergoložka Vondráková.

Existují nějaké přírodní léky na alergii? „Většina používaných léků pochází z nějakých původních rostlinných zdrojů. Když si ovšem budou lidé kupovat různé přírodní masti nebo jiné alternativní druhy léčiv, můžou si spíše ublížit,“ varuje před neodborným samoléčitelstvím alergolog Sáva Pešák.

První zpráva o nemoci pochází z devátého století z Persie. Tehdy šlo o velmi vzácnou alergii na růži. Pak žádné záznamy o alegrii nejsou. Strmý vzestup přišel až s nástupem průmyslové revoluce v devatenáctém století.

PYLOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ: Začnou rozkvétat smrky a později i borovice

V uplynulém týdnu pokračovala sezona květu břízy, koncentrace tohoto alergenu se v ovzduší již ale od druhé poloviny týdne začala rychle snižovat. Sezonu břízy prodlužuje zkříženě reagující pyl dubu, který se naopak ve druhé polovině minulého týdne začal objevovat ve velkém množství. V městských parcích rozkvétají platany.

Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval v menším množství pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období – buk, ořešák, málo alergizující ovocné stromy. Na stejné úrovni se držel pyl vrby, ubylo jasanu a habru. Z bylin rozkvétá řepka olejka.

Dominantníalergeny:
dub, bříza, platan, buk, jasan, habr, vrba, řepka.

Pylová předpověď na další období:

Pro nejbližší období očekáváme stále vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Pyl břízy bude dominantním alergenem už pouze ve vyšších polohách. Hojný bude stále pyl dubu, buku, jírovce a ořešáku, ve městech platanu. Začnou rozkvétat smrky a posléze i borovice. Pozvolna bude přibývat také pylu řepky olejky, její pyl ale špatně létá, takže může vyvolávat alergické potíže pouze v těsné blízkosti kvetoucích polí. Postupně bude klesat koncentrace pylu habru, jasanu a vrby. Začátek pylové sezony trav očekáváme letos v druhé dekádě května.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz