Obecně závazná vyhláška o požívání alkoholu na veřejnosti je v platnosti od poloviny září. „Aktualizace vyhlášky už byla potřeba. Jedná se především o reakci na stoupající počet lidí, kteří se na veřejných místech opíjejí vesměs laciným alkoholem a celý den pak obtěžují okolí. Zároveň je nová vyhláška zaměřena i proti skupinkám mládeže, které se především o víkendech opíjejí a potom poškozují veřejný majetek,“ vysvětluje na webu Nového Bydžova 2. místostarosta Matěj Novotný.

Ilustrační foto.
Nezletilí v ulicích Nového Bydžova holdují alkoholu, odhalila bezpečnostní akce

Městská policie podle něj dlouhodobě zaznamenávala problémy, které souvisely s konzumací alkoholu. „Součástí vyhlášky je i mapa, která určuje lokality, kde zákaz aktuálně platí. Zkráceně lze říci, že zákaz nově platí v celé městské památkové zóně, v okolí škol a školských zařízení, na autobusovém terminálu a okolí. Zahrnuje tak ta nejkritičtější místa, jako jsou náměstí, parky nebo okolí nádraží,“ upřesnil Matěj Novotný. Vyhláška zároveň opravňuje strážníky k rozdávání pokut.

Vyhláška v Novém Bydžově ovšem pamatuje na výjimky – na prostory zahrádek a předzahrádek restauračních zařízení a provozoven, na silvestrovskou noc i na pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí.

Pamětní desku herci Františku Řehákovi odhalili v jeho rodném Novém Bydžově.
Pan Lorenc by oslavil sto let. Známého herce si připomněl jeho rodný Nový Bydžov

„Výsledky se samozřejmě neprojeví okamžitě, a bude to nějaký čas trvat, než se opilců zbavíme úplně. Zda se to podaří, ukáže čas. Ale od samotného začátku můžeme pozorovat jisté zlepšení. Pár pokut již bylo rozdáno a dále se strážníky MP pracujeme na zlepšení celé této situace,“ podotkl místostarosta.