Natálie Čejková, Hradec Králové, 7 let

1. Děti chodí do školy proto, aby se plno věcí naučily a aby byly hodně chytré. Do školy musí chodit všichni.

2. Ve škole se zvoní proto, aby všechny děti věděly, kdy se může začít svačit a kdy půjdou s maminkou domů.

3. Noviny jsou na světě pro ty, kteří chtějí být hodně chytří. Abychom všichni věděli všechno, co se stalo.

Vojtěch Švec, Hradec Králové, 7 let

1. Do školy se chodit musí. Všechno se tam totiž naučíme, hlavně dobře číst, psát a počítat. Najdu si tam kamarády.

2. Ve škole se zvoní vždycky, když začíná nějaká hodina. A nebo taky když hodina končí. Jinak nevím proč.

3. Noviny jsou na světě proto, aby se všichni dozvěděli, co se děje ve světě. Ale taky se tam píše o událostech v Hradci.

Michaela Tarantová, Hradec Králové, 6 let

1. Do školy půjdu proto, abych se tam naučila číst, psát a počítat. Taky si tam najdu nové kamarády.

2. Když se ve škole zvoní, tak děti aspoň vědí, že si můžou sníst svačinu. To aby neměly hlad.

3. Noviny jsou tu proto, abychom se dozvěděli, co se stalo nového a co se třeba teprve stane.

Jiří Kulička, Hradec Králové, 6 let

1. Do školy se chodí, aby se děti všechno naučily.Budu tam sedět v lavici s kamarádem ze školky.

2. Zvoní se proto, abych věděl, kdy už můžu jít domů. Maminka si mě vždycky po zvonění vyzvedne.

3. Noviny jsou proto, že si chtějí lidé číst něco zajímavého jako mamka s taťkou. Já je zatím nečtu.

Alžběta Doležalová, Hradec Králové, 6 let

1. Do školy musím jít proto, abych nebyla hloupá, abych všechno věděla. Už se tam opravdu těším.

2. Ve škole se zvoní, když končí hodina a když začíná nová. Také kvůli přestávce, aby se mohlo ven.

3. Noviny čte můj tatínek. Jsou na světě proto, aby lidé věděli, co se stalo ve světě nového.

Dorota Vašíková, Hradec Králové, 7 let

1. Ve škole se naučím číst a psát, proto se tam musí chodit. Budu sedět v lavici s kamarádem ze školky Davídkem.

2. Ve škole se zvoní proto, aby byla přestávka. Děti pak nemusí sedět pořád v lavici a můžou si spolu popovídat.

3. Noviny jsou proto, abychom se vše dověděli. Maminka sice noviny moc nečte, ale já budu, až se to naučím.

Ladislav Hofman, Hradec Králové, 7 let

1. Půjdu do školy, abych se tam naučil matematiku a češtinu. Na tu se už docela těším. A taky na tělocvik.

2. Když zvoní, tak je přestávka. Děti nemusejí sedět v lavicích a snědí si svačinu, kterou jim maminka připravila.

3. Nevím, proč jsou na světě noviny, ale mamka je občas čte. Já si v nich akorát občas prohlížím obrázky.

Jana Veselá, Velichovky, 7 let

1. Do školy musím jít, protože už je mi sedm roků. Ve školce by mě totiž nenaučili tak dobře číst a psát.

2. Vždycky zvoní na přestávku. Můžeme se aspoň proběhnout venku a nemusíme sedět pořád v lavici. Taky je oběd.

3. Noviny nevím, proč jsou. Ale taťka je pořád čte, tak tam asi budou jenom zprávy. Na ty on kouká i v televizi.

Lucie Frydrychová, Rosnice, 6 let

1. Protože ve školce už jsem byla dlouho a teď už musím jít zase do školy, abych se tam všechno naučila.

2. Ve škole zvoní kvůli obědu. Děti tak aspoň vědí, že už nemusejí sedět dál v lavici a můžou se jít naobědvat.

3. Noviny jsou proto, aby se lidé dověděli nové zprávy. Proto je čte také můj tatínek. Potom ví, co se stalo.

Marek Safari, Hradec Králové, 7 let

1. Každý se musí naučit číst, psát a počítat. Proto musím jít ze školky do nové školy. Moc se těším na kamarády.

2. Zvoní, protože je přestávka a děti jdou na oběd. Když je malá přestávka, tak se svačí. Svačinu si umím udělat sám.

3. Z novin se lidé dovědí, co se stalo a proč se to či ono stalo. Dávají se tam jenom samé nové zprávy.

Michaela Luštická, Klenice, 6 let

1. Protože už mi je šest let a jsem moc velká na to, abych zůstala dál ve školce. Ve škole se naučím číst a psát.

2. Když zvoní, tak končí nějaká hodina. Když pak zazvoní ještě jednou, začne třeba matematika nebo jiný předmět.

3. Noviny jsou proto, aby se třeba spolu našli dva lidé, kteří od sebe bydlí moc daleko. Mamka noviny občas čte.

Ladislav Seidl, Výrava, 6 let

1. Chtěl bych umět hezky psát a počítat, proto musím jít do školy jako všechny ostatní děti. Budu mít nové kamarády.

2. Podle zvonění děti i paní učitelky poznají, že je přestávka. Děti si můžou chvilku hrát nebo si sníst svoji svačinu.

3. Zatím nevím, proč jsou na světě noviny, ale až se ve škole naučím pořádně číst, tak si je budu taky kupovat.

Daniel Kocman, Hradec Králové, 6 let

1. Do školy chodíme, abychom se něco naučili. Číst už umím a počítat dovedu do stovky. Chci se ještě naučit psát.

2. Vždycky zvoní na konci hodiny, když má být přestávka. Děti si spolu můžou povídat a taky si sníst svačinu.

3. Noviny se vydávají proto, aby se mamka s taťkou dověděli, co se děje v našem městě.

Sebastian Vitr, Hradec Králové, 6 let

1. Do školy se děti chodí učit číst a psát. Je tam předmět matematika, kde se počítá. Sedět budu s kamarádem Šimonem.

2. Ve škole zvoní proto, aby všichni věděli, že už je přestávka a že si děti můžou povídat. Taky budu mít svačinu.

3. Kdyby noviny nebyly, tak by lidé nevěděli, co se děje. Třeba že se stala nějaká bouračka. Rodiče noviny čtou.

Kryštof Nohejl, Třebechovice p. O., 6 let

1. Musímjít do školy, abych uměl číst a psát. I když já už nějaká písmenka umím. Taky se dovedu podepsat.

2. Nevím, proč se ve škole zvoní. Ve školce se totiž nezvoní. Maminka mi to říkala, ale já jsem to asi zapomněl.

3. Proč jsou noviny? To taky nevím, ale maminka s tatínkem je občas čtou, tak tam bude asi něco hodně zajímavého.