Minulý rok členové výpravy úspěšně instalovali na anatarktické stanici Marambio Brewerův spektrofotometr, který již více než 11 měsíců provádí monitoring celkového množství ozonu v atmosféře a slunečního ultrafialového záření.

Naměřená data jsou od té doby on–line přenášena k zpracování na Solární ozonovou observatoř v Hradci Králové.

Letošní pracovní pobyt, který na antarktické stanici začal 22. ledna, se zaměřuje na analýzu kvality dat, jejich zpracování a srovnání s družicovými systémy pro oblast Antarktického poloostrova.

KAROLÍNA KARPAŠOVÁ