Rozhovor s Michalem Janouchem čtěte zde.

„V letošním roce je naším hlavním cílem kontrola, údržba a kalibrace takzvaného Brewerova spektrofotometru, který byl v loňském roce úspěšně instalován na argentinské stanici Marambio - ostrovu Seymour v oblasti Antarktického poloostrova.

Tento přístroj již více než jedenáct měsíců provádí monitoring celkového množství ozonu v atmosféře a slunečního ultrafialového záření,“ informuje Michal Janouch.

Expedice je součástí projektu Ministerstva životního prostředí České republiky. Pokud bude fungovat technika – satelitní přenos z Antarktidy do Česka, chtějí členové expedice o své činnosti informovat na webových stránkách: www.antarktida-ozon.cz. Budou přinášet nejen obrázkové informace, ale i video z dalekých krajů.

Loňské zážitky z Antarktidy si můžete přečíst zde.