Liknavost, zdlouhavost či nekompetentnost. Taková slova padala v pondělí na hlavy vedení města v době, kdy zastupitelé debatovali o pomoci podnikatelům zasaženým vládními opatřeními ohledně pandemie koronaviru. Plán radnice s názvem Antivirus se dostal pod ostrou palbu kritikyz řad opozice.

Například exprimátorovi Zdeňku Finkovi (HDK) vadilo to, že se o podmínkách, za jakých se bude pomoc rozdělovat, jednalo teprve až na plénu zastupitelstva.

„Před několika týdny byla ustavena komise, ale ta se zatím ani jednou nesešla. To, co se odehrávalo dnes na půdě zastupitelstva, se mohlo prodebatovat na ni a sem přijít už s konkrétními návrhy,“ nechal se krátce před hlasováním slyšet Zdeněk Fink, který také rozporoval částku, kterou město pro podnikatele vyčlenilo. „Když částku 10 milionů vydělím maximální pomocí, tedy pětadvaceti tisíci na hlavu, tak mi vyjde, že ji dostane 400 podnikatelů. Vedení města nemá vůbec představu, kolik těch podnikatelů ve městě je. Dle mého názoru by se tato částka měla navýšit,“ uvedl Fink.

Podobně mluvil i Jiří Vojáček z Koalice pro Hradec: "V současnosti není jasné, kolik žadatelů se přihlásí a kolik jich bude splňovat parametry výzvy. Čekal bych, že si město udělá nějaký předběžný průzkum," divil se Vojáček, podle kterého měl program už dávno běžet. Na zdlouhavý proces vytváření podmínek si stěžovali i Piráti. "S přímou podporou podnikatelů přichází Hradec Králové ze všech velkých měst v Česku jako beznadějně poslední," vyčetl koalici Aleš Dohnal (Piráti).

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) stesky opozice chápe, situaci ale vidí jinak.

„Že jsme měli konat dříve a rychleji? Na to můžu říct jen to, že na tato slova má opozice právo. Ale ona nenese zodpovědnost. Jestliže jsme se měli zachovat zodpovědně, tak jsme museli s pomocí počkat až na konec nouzového stavu a teprve poté vyhodnotit výsledky a skutečná čísla,“ vysvětlil primátor a dodal, že částka 10 milionů korun nemusí být konečná.

„Zatím nemáme relevantní údaje o tom, kolik podnikatelů bude o pomoc žádat. Jsme nicméně připraveni částku navýšit. Lidé by ale měli také pochopit, že těch 10 milionu je pomoc, ne záchrana. Aby město zachránilo všechny podnikatele, na to opravdu nemá dostatek prostředků.“

Po dlouhém jednání nakonec zastupitelé „základní“ desetimilionovou sazbu daru schválili. O pomoc mohou podnikatelé žádat do 12. června. Kompletní seznam podmínek včetně formuláře žádost naleznou žadatelé na internetových stránkách města.

„Pomoc je určena zejména podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Hradci Králové a během nouzového stavu museli z důvodu vládních nařízení uzavřít své provozovny,“ uvedl k pomoci Hrabálek. O pomoc mohou žádat i ti podnikatelé, kteří po uzavření svých prodejen později začali fungovat skrze výdejní okénko nebo eshop.

Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem podnikání v Hradci Králové, která zaměstnává méně než deset osob. Žadatel také například nesmí být dlužníkem města nebo jeho organizací.

Všechny podané žádosti budou po skončení termínu předloženy komisi, na základě jejíhož stanoviska bude připravený návrh ke schválení orgánům města. Poté bude možné částku žadatelům postupně vyplácet.

„Předpokládáme, že do konce června budou hotové veškeré náležitosti finanční pomoci, kterou chceme hradeckým podnikatelům poskytnout. Během července a srpna, když vše dobře půjde, by se částky mohly začít vyplácet. Peněžitá pomoc je omezena maximální částkou 25 tisíc korun pro jednoho žadatele. Výše bude stanovena i podle počtu podaných žádostí,“ informovala ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Finanční pomoc bude možné využít například na náklady na mzdy, související odvody, na energie, platby za nájemné s výjimkou případů, kde došlo k jejich prominutí v rámci dalších opatření programu Antivirus či nákladů, na které byla čerpána jiná podpora, například státu.