Zatím se podařilo odkrýt velká sídliště prvních zemědělců, sídliště z pozdní doby kamenné či pohřebiště. Za pozornost stojí například nález torza plastiky kance. Přednáška v ClubCafé Pessoa začíná v 18 hodin.