Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uzavřelo smlouvu na zpracování záchranného archeologického výzkumu v srpnu. O uzavření smlouvy ŘSD informovalo v aktualizovaném letáku ke stavbě dálnice D35 Sadová–Plotiště.

Samotný výzkum by měl stát přes 240 milionů korun bez DPH a provedou ho společně Univerzita Hradec Králové, Eurovia, Archaia, Smola HK a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Deníku to potvrdila mluvčí ŘSD Petra Drkulová. „Záchranný archeologický výzkum začne po podepsání smlouvy, podle předpokladů v září,“ doplnila informace Petra Drkulová.

V místě se podle ŘSD dají očekávat četné nálezy. Jedná se o chráněnou oblast s vysokým předpokladem archeologických nálezů. Navíc prochází územím památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové. „Z multispektrálního leteckého průzkumu byly vytipovány lokality, kde bude při provádění výkopových prací vysoké riziko střetu s archeologickými nálezy,“ uvádí ŘSD v infoletáku ke stavbě.

V půlce září se stavba uvede do režimu předčasného užívání.
FOTO: Po okružní křižovatce u ČKD v Hradci Králové se zase pojede všemi směry

Záchranný archeologický výzkum potrvá podle mluvčí ŘSD jeden rok, tedy do září 2024. „Zároveň bude probíhat soutěž na zhotovitele. Výstavba bude zahájena po podpisu smlouvy s vítězným zhotovitelem,“ sdělila k začátku stavby nového úseku D35 Drkulová.

Čtyřpruhová D35 nahradí kapacitně nevyhovující dvoupruhovou silnici I/35 mezi Sadovou a Hradcem Králové. Jedná se o úsek častých dopravních nehod.

Nehoda ze začátku srpna na silnici I/35 u Všestar skončila tragicky:

Nehoda na silnici I/35 u Všestar mezi Hradcem Králové a Hořicemi skončila úmrtím řidičky.
Tragická nehoda u Všestar. Při střetu zemřela 41letá řidička, děti jsou zraněné

Silnice I/35 je podle ŘSD silnicí s mezinárodním významem a s vysokým podílem nákladní dopravy, prochází ale skrz řadu obcí. „Potřebnost a naléhavost stavby dálnice D35 vyplývá z dopravní funkce a dopravního zatížení stávající silnice I/35 v úseku Úlibice–Hradec Králové, která je v současné době již na hranici únosnosti, resp. za hranicí kapacity, dále z bezpečnosti silničního provozu a vlivů provozu na obyvatelstvo a životní prostředí,“ zdůvodňují potřebu stavby v infoletáku silničáři.

Součástí nového úseku dálnice bude celkem devět nových mostních objektů, z nichž nejdelší bude 114,3 metrů dlouhá estakáda Všestary. Celková délka úseku dálnice bude 7 537 metrů. Silničáři předpokládají, že stavba D35 ze Sadové do Hradce bude stát přes 2,2 miliardy korun bez DPH.

Z dobrušského náměstí F. L. Věka.
Stavební úřad v Dobrušce se potýká s personální krizí. Nestíhá vyřizovat žádosti

Začátek stavby navazuje na stavbu D35 Hořice–Sadová. Od Sadové u Sovětic je trasa vedena mezi obcemi Čistěves a Horní Dohalice do mimoúrovňové křižovatky Sadová. Dále trasa pokračuje podél jihozápadní strany Lípy u Hradce Králové a Rozběřic do prostoru obce Všestary. Dálnice D35 bude končit v mimoúrovňové křižovatce Plotiště, kde bude napojena na dálnici D11.

Dálnice D35 je podle silničářů plánována jako severní páteřní komunikace, která propojí Čechy a Moravu. Z celé dálnice D35 je již v provozu několik vzájemně nepropojených částí. Konkrétně se jedná o úseky Liberec–Turnov, Sedlice – Opatovice–Časy, Mohelnice –Olomouc, obchvat Olomouce a Olomouc – Lipník.

Zdroj: ŘSD