„Dá se říci, že na Hradecku není katastrální území, kde by se nevyskytovaly archeologické nálezy. Je to klimaticky příznivá krajina, kde se osídlení nachází více než deset tisíc let. Velice intenzivní osídlení zde bylo v každé době. Mezi nejvíce osídlené území patřila oblast mezi Hradcem a Jaroměří na pravém břehu Labe,“ uvedl archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha.

Podle Radka Bláhy se v současnosti archeologický průzkum provádí ve Smiřicích, kde archeologové v souvislosti se stavbou místní komunikace narazili na pozůstatky osídlení z pravěku.

Nejvýznamnějším nálezem z poslední doby jsou pozůstatky osídlení při pravém břehu Labe na jižním okraji Jaroměře. „Velké množství nálezů pochází ze samotného Hradce. Nedávno byly nalezeny pozůstatky středověkého předměstí z 13. až 15. století. Pro nás je důležitá spolupráce se stavebníky. Je nutné, aby nám byly hlášeny stavební uzávěry předem, neboť kterákoliv–byť rozsahem a hloubkou nevelká stavba–může poškodit archeologické situace, což v našem regionu platí dvojnásob,“ dodal Radek Bláha.

Na nálezy byl zvláště bohatý loňský rok. Při výzkumu domu v ulici Na Kropáčce v Hradci Králové odhalili stavbaři a archeologové základy vodní věže Kropáčka po sto letech od jejího zániku. Zlomky keramiky, pazourkové nástroje a další artefakty byly v červenci objeveny také v Kratonohách při záchranném archeologickém výzkumu studentů hradecké univerzity. V srpnových dnech, přímo na Gočárově třídě, se dělníci pracující ve výkopu kanalizace, „dohrabali“ několika lidských kostí a části lebky. Ty podle odborníků mohly pocházet z 11. až 15. století.

Podle zákona financuje archeologické výzkumy investor stavby, pokud je provádí právnická osoba či jedná-li se o stavbu fyzické osoby za účelem podnikání. „U rodinných domků stavěných pouze pro bydlení, bez podnikatelské činnosti, už archeologický výzkum financuje instituce provádějící tento výzkum, v našem případě Muzeum východních Čech. Lidé se archeologů nemusejí bát. To, že se některá stavba trefí do archeologické situace, ještě neznamená, že tam bude rok probíhat výzkum. Vše záleží na konkrétním území, rozsahu stavby a zjištěných nálezů. Doporučujeme stavebníkům, aby nás oslovili již v době projektování stavby,“ informuje archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha. (jj, lh)