Pravěkou mohylu archeologové objevili na rozhraní katastrů vesnic Dlouhé Dvory a Lípa na Hradecku. Jde o pohřební památku z doby kultury nálevkovitých pohárů datované do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Měří kolem 190 metrů a její maximální šířka je 15,1 metru.

„Představuje jednu z prvních monumentálních pohřebních památek v Evropě. Svou délkou kolem 190 metrů nemá mezi podobnými stavbami obdoby," sdělil ČTK archeolog z Univerzity Hradec Králové Ladislav Rytíř.

O výsledcích výzkumu na trase budoucí dálnice D35 informovalo také Muzeum východních Čech na svém facebooku. Od loňského roku se archeologům podařilo v trase výstavby, v katastrálním území obcí Sovětice a Čistěves, odkrýt rozsáhlá sídliště. „Sídliště reflektují místní kontinuální osídlení od mladší doby kamenné, přes dobu bronzovou, starší a mladší dobu železnou až po dobu římskou,“ uvádí muzeum.

Ojedinělým nálezem je podle muzea i místo, kde byli dle všech známek pohřbeni členové bojovnické družiny některého z místních vládců z období stěhování národů. „Nejbohatší z nich byl pohřben s mečem a dalšími atributy jeho postavení, jiní byli uloženi na poslední cestu například s jedním nebo dvěma kopími,“ prozradili zástupci muzea.

Právě hroby bojovníků z doby stěhování národů, jsou podle ČTK v kontextu východních Čech mimořádným nálezem, stejně tak i nález výrobního areálu z doby Keltů.

Fotogalerie: Nálezy archeologů na trase budoucí dálnice D35

Archeologický průzkum začal v úseku mezi Sadovou a hradeckých Plotišť na podzim 2023, úsek meří zhruba sedm kilometrů. Podílejí se na něm archeologové z Univerzity Hradec Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Archeologického centra Olomouc, z ústavu Archaia a také slovinští archeologové ze skupiny STIK.

Nepřehlédněte: Takřka devadesátiletá milovnice veteránů prohání svou motorku i šedesátkou

Milovníci veteránů v Bydžově plesali radostí. | Video: Deník/Petr Vaňous