Tým pod vedením odborníka Radka Bláhy nejprve poodhalil „poklady“ z minulosti na Velkém náměstí v Hradci Králové, kde v těchto měsících probíhá v několika etapách oprava potrubí. Zem pod náměstím tak vědcům například „vydala“ historické pozůstatky po rovnání terénu či nález obydlí, které vzniklo více než jednou tisícovkou let před Kristem.

O několik stovek metrů dál v Gayerových kasárnách pak pracovníci muzea sondou odhalili pozůstatky bývalé barokní pevnosti a valu.