Program s názvem Skrytý půvab Antiky bude po oba víkendové dny od 9 do 17 hodin zaměřen na přiblížení života v období, které je bráno jako jeden z nejpodstatnějších mezníků naší civilizace. Tematický březnový víkend přiblíží i samotný přínos archeologie v v objevování antické kultury dávného Středomoří. Netradiční zajímavostí jistě bude i možnost vyzkoušení si výzbroje římského legionáře.