Setkání účastníky vezme do pravěku

Setkání účastníky vrátí do doby pravěku. Sympozium je věnováno 100. výročí relativní chronologie neolitu a eneolitu Jaroslava Palliardiho, ve které stanovil sled archeologických kultur platící dodnes. Program zahájí Jaromír Kovárník z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradci příspěvkem o zakladateli relativní chronologie.

„Cílem sympozia je projednat výsledky nejnovějších výzkumů a pozdní doby kamenné. Relativní chronologie určuje stáří archeologických nálezů. Teorie Palliardiho se opirá o skutečnost, že horní vstva s nálezy je mladší než ta spodní," podal vysvětlení Kovárník.

„V pondělí večer plánujeme odhalit pamětní desku Palliardiho v Moravských Budějovicích. V dalších dnech se bude diskutovat o mezikulturních vztazích, sociálních otázkách a postavení člověka v přírodním prostředí. Řeč bude i o zhotovování pravěkých nástrojů a problematice duchovního života našich předků," dodal Jaromír Kovárník.

Archeologie nejen v teorii, ale i v praxi

„Naše katedra nabízí studentům bakalářský, magisterský a doktorský obor Archeologie. Kromě výuky se pracovníci katedry věnují provozování pravěké expozice a muzea v Archeoparku ve Všestarech. Katedra podporuje i terénní výzkumy, kde studenti získají odbornou praxi," uvedla děkanka fakulty Pavlína Springerová.   (aja)