Základy vodní věže Kropáčka odhalili po sto letech od jejího zániku archeologové při výzkumu domu v ulici Na Kropáčce. Odborníci na historii zkoumali objekt v historickém centru před jeho rekonstrukcí.

„Kropáčka zanikla v roce 1906 kvůli údajným statickým poruchám. S pomocí vodní věže tehdy čerpali vodu z řeky, kterou poté samospádem rozváděli dál do městských kašen,“ uvedl archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha. Výzkum navíc objasnil rok stavby věže Kropáčka. Některé písemnosti totiž datují její vznik do roku 1511, další hovoří o letopočtu 1516.

„V jejích základech jsme našli kromě cihel a opuky také čedič z lomů na úpatí Kunětické hory. Právo těžby Hradečané získali až v roce 1513. Správnější tedy bude zřejmě druhé datum,“ řekl Bláha. Archeologové podle předpokladů narazili také na pozůstatky opevnění z pravěku, ale především z období raného středověku, tedy z desátého až dvanáctého století.

„Šlo o dřevohlinitou hradbu o šířce zhruba osmi metrů. Tvořila ji konstrukce z dřevěných roštů prosypaných hlínou. Čelo hradby blíže nepříteli bylo vyzděné opukou. Novinkou bylo zjištění, že podobná pevná kamenná zeď byla i na vnitřní straně hradby.“ Mezi další překvapení při průzkumu patřil nález základů domu na místě dnešní ulice Na Kropáčce.