Na vině jsou průtahy ohledně výběrových řízení, složitá administrativa evropského projektu a také technické problémy kvůli nedávnému vyplavení přívalovými dešti.

„Výběrová řízení se protáhla mimo jiné i proto, aby byla jistota, že bude vybrán nejvhodnější dodavatel stavby jak z hlediska technického, tak finančního," upřesnil Jiří Hošna z tiskového oddělení krajského úřadu, který je zřizovatelem archeoparku.

„Radost z toho zpoždění určitě nemáme, ale nedá se nic dělat, lidé si musejí počkat," řekl Radomír Tichý z Univerzity Hradec Králové, který je odborným garantem projektu. V současné době už intenzivně pracuje na vnitřní expozici. V polovině srpna by se dovnitř hlavní budovy měly instalovat interiéry, vitríny a podobně. Vedlejší pravěké domy se teprve budou stavět.

Před prázdninami se v areálu pravěké vesničky činili i studenti univerzity, z obrovských kůlů tam stavěli rondel místo, kde se dříve lidé shromažďovali.

„Pravěká vesnice kolem hlavní budovy poroste postupně, na chatrče už není potřeba stavební povolení a návštěvníci alespoň uvidí přímo průběh procesu výstavby," řekl Radomír Tichý.