Otevřeno je v sobotu i v neděli od 9 do 16 hodin. Při připomenutí 20. výročí plavby po Egejském a Středozemním moři navíc archeopark v sobotu ve 14 hodin otevře minipavilon Monoxylon.

Zájem z ciziny

„Akce se zúčastní i zástupci tehdejších posádek. Myšlenka byla vícekrát prezentována i v zahraničí, aktuálně komunikujeme s muzeem v Barceloně o zapůjčení jednoho člunu pro jejich výstavu věnovanou neolitické plavbě, měla by být otevřena v květnu 2015," doplňuje ředitel archeoparku Radomír Tichý.

Kromě besedy s tehdejšími mořeplavci si lidé o víkendu ve Všestarech mohou užít také projekce filmových dokumentů o dobrodužné expedici Monoxylon, prohlédnout si některé exponáty z této plavby a připraven bude i dětský koutek pro všechny malé návštěvníky.