Do pravěké Evropy totiž Keltové přinesli svébytnou kulturu, která by se bez jejich dovednosti neobešla. Návštěvníci se budou moci seznámit s keltským válečníkem i kovářem nebo zjistit, jak se odléval bronz, jak se barvily a pletly vrbové košíky.

Program začíná v sobotu i v neděli v 9 hodin.