Obec by se v budoucnu mohla stát turisticky mimořádně zajímavou lokalitou. Kromě bojiště na Chlumu s rozšiřovaným muzeem se o to zaslouží chystaný archeopark, který naváže na zdejší repliku pravěké vesnice.

„Jednalo by se o unikátní zařízení v republice. Brněnský Anthropos přibližuje návštěvníkům nejstarší dějiny člověka, ve Všestarech to bude celý pravěk,“ uvedl duchovní otec myšlenky, vedoucí katedry archeologie filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Radomír Tichý.

Ten už stál u zrodu Centra experimentální archeologie, tedy pravěké vesnice, která ve Všestarech vznikla na přelomu let 1997 a 1998. Areál se máv dohledné době rozrůst.

Královéhradecký kraj dal tento týden zelenou přípravě projektu na vybudování archeoparku, který pravěkou vesnici doplní.

„Měl by to být komplexní areál, kde bude stávající pravěká vesnice rozšířena o další nové budovy, parkoviště, přístupovou cestu a zázemí pro návštěvníky,“ přiblížil krajský radní Jiří Nosek. K archeoparku má vést i cyklotrasa z Hradce Králové s naučnými tabulemi na archeologicky zajímavých místech.

Ke stávajícím stavením pravěkých lidí přibudou dva další domy, budova s rozssáhlou expozicí pravěku a s promítacím sálem. Chystané muzeum pravěku se má stát ojedinělým zařízením v republice. Podle Radomíra Tichého půjde o tříúrovňovou expozici. Pokud se podaří záměr převést do skutečnosti, tak se v prvním podzemním podlaží návštěvníci budou procházet modely jeskyně s pravěkými malbami nebo megalitickou hrobkou.

Totéž, ovšem shora prosklenou podlahou spatří z prvního nadzemního podlaží, model pravěké krajiny z ptačí perspektivy nabídne ochoz druhého nadzemního podlaží. Kromě toho bude v objektu k vidění klasická expozice jednotlivých etap pravěku. Zajímavostí bude přístřešek s ukázkou modelové situace archeologického výzkumu.

Potřebných 35,6 milionu korun na financování stavby chce kraj získat z fondů Evropské unie. Pokud se nevyskytne žádná komplikace, mohla by být stavba podle Radomíra Tichého zahájena příští rok. Dokončení by přicházelo v úvahu v roce 2011.