Projednalo přípravu projektu. Potřebných více než 35 milionů korun hodlá kraj získat z fondů Evropské unie. V ideálním případě by se mohlo začít stavět příští rok, otevření by přicházelo v úvahu v roce 2011.

Všestarský archeopark bude, pokud se podaří záměr uskutečnit v kompletní podobě, jediným takovým zařízením v republice.