Výstava v rámci oslav 700 let katedrály Sv. Ducha

NEJSTARŠÍ ARCHIVNÍ DOKUMENTY

týkající se středověkého Hradce Králové a katedrály Sv. Ducha

Krátkodobá výstava připravená pracovníky Státního okresního archivu v Hradci Králové bude unikátní příležitostí ke zhlédnutí nejstarších archiválií Hradecka. Jedná se zejména o vzácné pergamenové listiny z 13. až 15. století, včetně zlomků knih, které zde ještě široké veřejnosti ukázány nikdy nebyly. Archiválie této hodnoty se vystavují pouze vzácně, o každé manipulaci se vedou přesné záznamy s ohledem na ochranu materiálu a jeho bezpečnost. Nejstarší exponáty byly navíc v minulých letech odborně zrestaurovány na konzervátorském pracovišti okresního archivu v Pardubicích a návštěvníci výstavy je tak uvidí ve stavu, který se příliš neliší od toho, v němž před sedmi sty lety vznikly. Toto bylo mnoha generacím našich předků odepřeno, neboť ti si předávaly a uchovávaly listiny silně poznamenané věkem,tedy špínou a mechanickým poškozením.

Zdroj: Muzeum Vč