Do unikátního průzkumu v centru města se pustili archeologové. Začali zkoumat pozemek o rozměrech 37 krát 35 metrů na západní straně Masarykova náměstí, kde by měl už na konci příštího roku stát nový objekt se sedmatřiceti byty a obchody v přízemí.

„Výzkum je zajímavý svojí polohou ve středu města, které podle písemností vzniklo na přelomu třináctého a čtrnáctého století, ale i tím, že dosud tady nikdy takhle velký průzkum nebyl,“ řekl archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha.

Odborníci na historii očekávají hotové žně. Jejich domněnky už potvrdily první zjišťovací sondy do půdy. „Na místě se dochovaly pozůstatky středověkého osídlení, především zástavby, která tam byla od čtrnáctého století. Objevili jsme části úplně prvních obydlí ze dřeva, pak i domů z kamene, z cihel, zbytky základů včetně sklepů a pak také hospodářské zázemí. Především odpadní jímky,“ řekl Bláha.

Některé z dochovaných jímek, tedy kříženců popelnic a záchoda, mají průměr přes dva metry. Archeology překvapily jejich zachovalé dřevěné konstrukce i jejich obsah. „Kromě keramiky a skla jsme našli i organické látky, jako kůže. Je tam podloží, které částečně zadržuje vodu a ta nálezy konzervuje. Navíc v Bydžově nebyly rozsáhlé přestavby, takže se toho dochovalo hodně ve velmi dobrém stavu,“ vysvětlil archeolog.

Půda vydala svědectví také o rozsáhlých požárech, které Nový Bydžov postihly od 15. do devatenáctého století. Nový objekt by měl nahradit tři jednopatrové měšťanské domy, které byly zbořeny v březnu 1979.

„V podzemí budou garáže pro 35 aut, v přízemí nebytové prostory pro kanceláře či obchody. Ve čtyřech patrech pak bude 37 bytů. Půjde sice o jednu budovu, ale architektonické řešení bude odpovídat třem domům, tak jako dřív,“ řekl Richard Rak ze společnosti Rastar Invest z Chudonic, která bude investorem.

Stavba na původně městských pozemcích by podle Raka měla začít ještě letos na podzim. Stavební povolení firma očekává do měsíce. První vlastníci bytů se budou stěhovat v roce 2010. „Na ceně za pozemky jsme se s městem dohodli. Náklady na stavbu zatím nemáme vyčíslené,“ dodal Richard Rak.