Zároveň si připomíná 65. výročí kněžského a 60. výročí biskupského svěcení. Služebně je tak druhým nejstarším biskupem na světě.

„Vždy, když se s někým loučím, nechávám si od něj dát křížek na ruku či na čelo, protože mé stárnutí vyžaduje mnohdy větší trpělivost, než jakou mám v biskupském hesle,“ říká s nadsázkou jubilant Otčenášek.

Oslavy vyvrcholí v sobotu 1. května v Hradci Králové Díkůvzdáním církve a vlasti s arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Mezi gratulanty by neměli chybět prezident České republiky Václav Klaus, pražský arcibiskup Dominik Duka a další vzácní hosté z církevních i společenských kruhů, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Dar pro arcibiskupa Karla Otčenáška chystá mimo jiné i hradecká radnice. „Půjde o věcný dar. O jeho podobě rozhodne vedení města v příštím týdnu,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Marie Juppová.

Díkůvzdání zahájí v pravé poledne v katedrále Svatého Ducha děkovná pontifikální mše svatá s přenosem na Velké náměstí, kde bude program pokračovat od 14 hodin. Jeho součástí budou zdravice, žehnání a koncert zpěvačky Lucie Bílé a chlapeckého sboru Boni Pueri.

Karel Otčenášek se narodil 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. Na kněze byl 17. března 1945 vysvěcen v Římě. Biskupem ho jmenoval 30. dubna 1950 papež Pius XII. Za „velezradu a špionáž pro Vatikán“ byl v roce 1954 odsouzen na 13 let vězení. Ze žaláře se dostal až po více než deseti letech. Papež Jan Pavel II. Otčenáška 24. září 1998 jmenoval osobním arcibiskupem.

Arcibiskup Karel Otčenášek