Místní část Hradce Králové, které se podle názvu tamější bývalé osady říká Temešvár, je z velké části nezastavěná a tvoří ji hlavně travní porosty a pole. V územním plánu města je však zanesená jako rozvojová část, a to i v souvislosti s jižní spojkou, která ji v budoucnosti protne.

„V lokalitě Temešvár se podél ulice Honkova připravuje nová zástavba zhruba čtyřiceti samostatných a řadových rodinných domů, což je v souladu se stávajícím i připravovaným novým územním plánem,“ prozradil plán soukromého investora mluvčí města Petr Vinklář a dodal, že investor svůj záměr projednával na příslušných odborech magistrátu. Žádost o územní rozhodnutí investor ještě nepodal.