„Už aby to bylo. Jen ať je vidět, kdo páchá nejvíce kriminality. V našem městě Romové mají na svědomí určitě víc než 50 procent trestných činů. Přesnější číslo tam nepište, ještě by mě lynčovali.“

Návrh bývalého ministra pro lidská práva Michaela Kocába, aby u lumpů byla zveřejňována etnická příslušnost pachatelů, vyvolal v našem regionu řadu velmi souhlasných reakcí. Tato konkrétně byla od starosty rasovou nesnášenlivostí zmítaného Nového Bydžova Pavla Loudy.

Jen ho překvapilo, že tento návrh vzešel právě z úst bývalého ministra. Kocába k tomu vedla podle jeho vlastních slov domněnka, že by se ukázalo, jak je nefér strkat všechny Romy do jednoho pytle, neboť nemají na svědomí všechny trestné činy.

„Přemýšlím, jestli by se na omezenou dobu neměly etnicity uvádět, protože když se řekne: 'Byl další mačetový útok,' někde se automaticky řekne: 'Romové zase sáhli po mačetách' a nakonec se zjistí, že to byli Vietnamci,” uvedl Kocáb. Uvádění národnosti pachatelů by prý pomohlo odbourávání stereotypů, že za všechno mohou Romové.

Zjeví se pravda v plné nahotě?

Naivní předpoklad? Nestal by se pravý opak, pokud se potvrdilo, že Romové opravdu mají na svědomí největší díl kriminality? A nebyl by to potom teprve ten pravý bič do rukou neonacistů a příznivců „rychlého pořádku”?

Kocábův nápad zcela neodmítl hradecký psycholog Jan Lašek a kupodivu ani někteří ochránci lidských práv.

„Předsudek, že Romové kradou, je v české společnosti skutečně hodně zakořeněný. Ovšem bojím se, že by úplné zveřejňování etnicity pachatelů tento stereotyp jen posílilo. Aby pak nenastal hon na čarodějnice…. Zkusil bych proto zkusit to jen u souhrnných statistik: nepsat, že ten a ten pachatel byl Rom, ale zveřejnit procentuální podíly například trestanců ve věznicích podle národnosti,“ míní Lašek.

Podotkl ovšem, že by bylo dobré v těchto veřejných statistikách specifikovat spáchané trestné činy. „Například osobně neznám Roma vraha. Vím o spoustě romských zlodějíčků a podvodníčků a především recidivistů, ale vraha mezi nimi skutečně neznám,“ dodal.

Černí zlodějíčci vs. bílí tuneláři

Na stejný problém poukázal Milan Daniel, bývalý aktivista Mostu pro lidská práva, který se především na Pardubicku snažil o začleňování národnostních menšin do české společnosti.

„Romové jsou sice častějšími pachateli trestné činnosti než většinová populace, jenže se už zapomíná, jaké skutky mají na svědomí: jsou většinou stíháni za drobné, bagatelní činy, zatímco ta nejhorší zločinnost, včetně obtížně objasnitelné hospodářské kriminality a korupce, kde jde o neporovnatelně větší částky, je mezi ‚bílými‘,“ míní Daniel.

Kocábův návrh schvaluje a ani se nedomnívá, že by zveřejňování etnicity pachatelů bylo nějakým zásahem do lidských práv.

Policii na možném zveřejňování etnicity pachatelů nezáleží. Při vyšetřování se snaží zjistit vše potřebné už dnes a co jde „ven”, do médií, je pro ni druhořadé.

„Veškeré dostupné údaje v současné době z důvodu platné legislativy můžeme zveřejnit jen v pátracích relacích,” uvedla mluvčí hradecké krajské policie Ivana Ježková.

Rom, nebo Cikán?

Je to smutná forma autocenzury: někteří odborníci, zmiňovaní ve vedlejším článku, sami s námi do telefonu hovořili o Cikánech, nikoliv o Romech, ve výsledném textu je však v médiích zvyklostí terminologii „upravovat”.

Ostatně - uveřejňování etnicity pachatelů se vůbec nenosí. Naposledy vzbudil Deník velkou vlnu protichůdných ohlasů před třemi týdny článkem o romském sanitáři bydžovské nemocnice, který znásilnil nemohoucího pacienta.

„Co má společného rasová příslušnost obviněného s případem? Vnímám tuto informaci jako mířený útok na všechny příslušníky romského etnika,” napsala do diskuze na internetových stránkách Deníku čtenářka Ludmila Horňáčková. „Zmiňování romské národnosti mi připadá jako podněcování k nenávisti,” přidal se Daniel Kupšovský.

Ale minimálně stejné množství ohlasů bylo opačných. „Děkuji za objektivní informování. Před rokem naprosto nemyslitelná otevřenost od novinářů. Něco se muselo stát. Napříč spektrem všech zpravodajských portálů se začínají nazývat věci pravými jmény. Konečně,” napsal redakci pisatel s nickem Honza.