„Na základě četných stížností a podnětů od občanů bylo zjištěno a záznamy z kamer doloženo, že šikmá parkovací místa na jižní straně zelené plochy i většina podélných parkovacích stání na severní straně zelené plochy jsou obsazena stejnými vozidly od brzkých ranních hodin až do pozdního odpoledne. Tím se potvrdila domněnka, že chvilkové parkování na náměstí není pro běžného občana možné jen proto, že někteří občané místa blokují celodenně," vysvětlil místostarosta Chlumce Arnošt Vítek.

A změna je podle něj po necelých dvou týdnech patrná: „Občané se tak po letech dočkali toho, že pokud si potřebují na náměstí něco vyřídit nebo si nakoupit, bez problémů tam na nezbytnou dobu zaparkují," dodává Arnošt Vítek.

Papírové hodiny zdarma rozdávají strážníci městské policie a reakce veřejnosti jsou podle nich převážně kladné. Hříšníky prý zatím nepokutují.