„To je velký problém, který nyní intenzivně řešíme. Původně měl být touto dobou terminál dávno vprovozu, a tím by byl prostor na Riegrově náměstí pro stavební činnost volný. Jenže všechno je jinak a Riegrovo náměstí musíme stále využívat my idalší autobusoví dopravci. Dodavatel přitom potřebuje tento prostor uvolnit do konce ledna, aby stihl vtermínu dokončit rekonstrukci Riegrova náměstí. Ta má být hotova do konce září,“ přiblížil nám komplikovanou situaci ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Miloslav Kulich.

Dopravní podnik proto spolu sdodavatelskou firmou Strabag a odborem dopravy vymýšlí různé varianty řešení situace. Nejde přitom jenom ozastavování autobusů, ale ijejich otáčení a odstavování po dobu přestávek řidičů, tedy vše prostorově velice náročné. Dopravní podnik například uvažuje, že pro zastávky by se daly využít ulice S. K. Neumanna nebo Puškinova, aby to cestující neměli daleko knádraží. Tam by se však nemohly autobusy otáčet, ani delší dobu stát, takže se dopravce bude snažit dohodnout se stavební firmou, zdy by pro tento účel nešla využít aspoň část Riegrova náměstí. „Zatím to není dohodnuto, budeme otom jednat,“ uvedl ředitel Kulich.