Napjaté sousedské vztahy, žaloby, anonymní dopisy. Také tyto netypické vztahy provázejí výsledky voleb do obecních zastupitelstev na Královéhradecku.
Právě u nás se to týká hned dvou obcí: v Barchově a v Habřině.

Volby do zastupitelstva v Habřině nyní řeší Krajský soud v Hradci Králové, ke kterému byla podána žaloba na neplatnost voleb. Mandáty dřívějších zastupitelů volbami skončily. Ale aby obec nezůstala úplně bez vedení, ve funkci zůstává starostka.

„Jakmile se na úřední desce Krajského soudu v Hradci Králové objeví usnesení o Habřině, můžeme dál jednat. Běží pak lhůta, kdy se mohou zastupitelé sejít na ustavujícím zasedání. Nechci ale předjímat výsledky rozhodnutí krajského soudu, zatím na něj čekáme,“ řekla nám tajemnice Městského úřadu ve Smiřicích Věra Hotmarová. Právě smiřický úřad je totiž pro volby do zastupitelstev v této oblasti registračním úřadem.

Odlišná je situace v Barchově. Tam jeden ze zvolených zastupitelů, Jan Rez, okamžitě odstoupil, když se prokázalo, že je v podmínce. Byl totiž trestně stíhán.

„Bylo to pro nás opravdu velké překvapení. Nikdo nic netušil, navíc podepsal čestné prohlášení o své bezúhonnosti,“ povzdechl si starosta Ladislav Vlachý. Jakmile se ale dozvěděl, že vše vyšlo najevo, volal starostovi a vzápětí mandát v zastupitelstvu složil.

„Hodně nás to zklamalo. Ještě se nám nic podobného nestalo, a to jsem starostou od roku 1990. Bude nás nyní v zastupitelstvu šest. Zákon nijak neobcházíme, protože stačí, aby zastupitelstvo v obci bylo pětičlenné,“ doplnil Vlachý.

Jak dodal, nyní se zabývají dalšími plány. „Máme výhodu, nejsme zadlužení. K dispozici v obecní pokladně máme 2,3 milionu korun, takže můžeme pokračovat v práci,“ dodal Vlachý.

Proto se také pracuje na projektové dokumentaci pro biologickou čistírnu odpadních vod, získali navíc dotace od Královéhradeckého kraje. Počítají s tím, že vykoupí pozemky, kde by čistírna měla v budoucnosti stát.

Zároveň zajišťují infrastrukturu pro nové stavební parcely rodinných domů a plánují opravu kulturního domu.