„Větší zásahy jen tak udělat nemůžeme. Ve spolupráci s Památkovým ústavem v Josefově máme vypracovaný harmonogram prací, který musíme dodržet,“ uvedla Daniela Součková, která s manželem sídlo koupila.

Nyní se v areálu zámku pohybují historici a archeologové. Ti zpracovávají stavebně–historický průzkum celé budovy, který prozradí, co všechno je nutné zachovat a kde mohou manželé provést přestavby. „Prozatím jsme alespoň opravili okapy, aby do zámku nezatékalo. Na jaře jsme vysekali náletové dřeviny a křoviny v parku. Pokračovat v těchto pracích můžeme zase až na podzim, abychom nerušili hnízdění ptáků,“ říká Součková.

V příštím roce by měla přijít na řadu oprava střechy. „Uvidíme, jaké budou možnosti. Rádi bychom získali také nějaké dotace na rekonstrukci,“ dodala majitelka.

V budoucnu by mohla kaple a část vnitřních prostor sloužit k svatebním obřadům či výstavám.