Výtěžek ze startovného bude věnován Poradně pro oběti násilí a Dětskému krizovému centru Nomia, které nabízí celým rodinám komplexní pomoc od sociálního poradenství přes asistované kontakty po psychoterapii, a to zdarma. Pomáhá především dětem, které byly vystaveny domácímu násilí, silné traumatické události, ztratily osobu blízkou, prožily šikanu, týrání, vážné onemocnění, trpí úzkostí, depresí, dětem nesoucím si problém, který neumějí sami řešit a potřebují odbornou pomoc.

K události se již tradičně přidá i královéhradecká pobočka této organizace, spolupracující na organizaci s Ústavem sociálních studií Univerzity Hradec Králové. „Společně s univerzitou máme za sebou už pět vydařených ročníků běhu „Vyběhněme proti násilí“. Zažijete pak dvojnásobně dobrý pocit nejenom díky endorfinům, ale i tím, že uděláte něco pro dobrou věc,“ přiblížila smysl akce Iveta Tomšová, z organizace Nomia.