Nejmladší běžec měl v puse dudlíkPořadatelé třebechovického běhu pro zájemce připravili dvě různě dlouhé trasy – 1500 a 3500 metrů v Bědovicích. Někteří účastníci běželi, jiní jeli na kole a další na kolečkových bruslích nebo v kočárku. Nejmladším účastníkem totiž byl několikatýdenní chlapec. Mezi běžci nechyběl ani letos starosta Jiří Němec. „Vloni jsme vybrali 2400 korun. Kolik to bylo letos, se ukáže, až rozpečetíme schránku,“ řekl za pořadatele Jaroslav Matuška.

Podobné to je v Nechanicích, kde byl Běh Terryho Foxe součástí programu oslav 140. výročí založení místního Sokola.

„Připravili jsme trasy 500 metrů a pět kilometrů. Byl to první ročník, ale rádi bychom z toho udělali tradici,“ uvedl organizátor Jiří Lukáš. (čer)

CO JE BĚH TERRYHO FOXE?

 • Humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny a na podporu prevence onemocnění civilizačními chorobami, zejména rakovinou.

 • Netradiční veřejná sbírka spojená s aktivním pohybem (během, chůzí, jízdou na kole, kolečkových bruslích) pro všechny věkové kategorie.

 • Akce se zrodila před více než 25 lety v Kanadě a probíhá každoročně ve více než 50 zemích světa.

 • V České republice je organizován od roku 1993 na více než 200 místech od dubna do listopadu každého roku.

 • V mezinárodním srovnání Česká republika zaujímá již dlouhodobě první místo na světě počtem míst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh uskuteční, i počtem zaregistrovaných účastníků, kteří přispívají vrámci veřejné sbírky na výzkum rakoviny vČR. Výtěžek sbírky je každoročně na základě rozhodnutí odborné grantové komise České onkologické společnosti při České lékařské společnosti JEP přidělen vybraným českým a moravským výzkumným pracovištím.

Příběh Terryho Foxe a hlavní principy BTF

Specifikace BTF

Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce pořádaná v desítkách zemích světa a je možno jej charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během je nutné se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. V osobě mladého Kanaďana lze dokumentovat sílu vůle člověka, který ač sám ohrožen, myslí na ochranu zdraví spoluobčanů.

Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Jeho účelem je absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví), finanční - získat z příspěvků účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny, solidární - vyjádření solidarity s nemocnými a předání poselství Terryho Foxe dál, především dětem a mladým lidem.

Příběh Terryho Foxe

Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku a pečlivé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať "maratonu naděje". Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce maratonské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maraton ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28.června 1981 ještě ani ne 23letého Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho "maratonu naděje" vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.

Hlavní principy Běhu Terryho Foxe

 

 • Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce.
 •  

  Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe - číslo účtu: 8000 42 444/2700.

   

 • Běh Terryho Foxe má dvojí účel - získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem.
 • Komercionalizace běhu je nepřípustná. Sponzoři nemají mít z podpory běhu žádný komerční prospěch.
 • Náklady na organizaci běhu musí být kryty z jiných prostředků než je výtěžek běhu.
 • Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména.
 • Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním.
 • Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, … - podle vlastních sil
 • Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence.
 • Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou.
 •  

  Zdroj: www.terryfox.cz