Soudní spor se vedl od roku 2013 a benediktinský řád se v něm snažil prokázat, že barokní zámek nepatří obci Sloupno, ale státu a má být předmětem restituce. Významným zvratem ve sporu byl rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2018, který potvrdil, že i přes formálně nesprávnou privatizaci zámku do majetku obce v roce 1996 je třeba respektovat následnou dobrou víru obce o oprávněném vlastnictví zámku.

Krajský soud v Hradci Králové pak následně potvrdil zamítnutí žaloby benediktinského řádu.

V Královéhradeckém kraji tak jde už o druhý případ, kdy se podařilo uhájit vlastnictví územního samosprávného celku v soudních sporech o církevní restituce. V roce 2016 se Nejvyšší soud zastal Královéhradeckého kraje, když rozhodl, že bývalý kapucínský klášter v Opočně nemůže být předmětem církevních restitucí na základě žaloby kapucínského řádu. I v tomto sporu se právní zástupci ÚZSVM postavili na stranu kraje a Nejvyšší soud dal jejich argumentaci za pravdu.