Obnova Benešovy třídy v krajské metropoli by měla pokračovat – nejdříve však za čtyři roky. Město zatím opravilo střední část této tepny Moravského Předměstí. V příštím roce by mělo dojít na rekonstrukci dlouho uzavřené lávky poblíž restaurace Kozlovka. Dále bude město pokračovat podle toho, jak se mu podaří získat potřebná povolení.  Jako první je v plánu část směrem k poliklinice, ale vzhledem k tomu, že každá etapa bude mít své vlastní stavební povolení, hodlá se radnice řídit spíš tím, kde se podaří všechny náležitosti k němu vyřídit rychleji.

Obnovu zbývajících částí bude nejspíš město muset financovat samo. Dotace se na financování obnovy veřejných prostor nevztahuje. Zda se to změní, bude jasné zhruba za čtyři roky.

„V případě, že se ani ke konci současného dotačního období nepodaří získat prostředky na spolufinancování rekonstrukce, bude muset město postupně na revitalizaci vyčlenit prostředky z vlastních zdrojů. Jedná se o odhadovanou částku až jedné miliardy korun," přiblížil situaci náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Přípravě projektu se příslušné odbory magistrátu intenzivně věnují, takže už je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a od června se město snaží pro záměr získat souhlas dotčených subjektů a vlastníků nemovitostí. Po jeho získání zažádá o územní rozhodnutí, které by chtělo mít do konce roku 2017.

Jelikož se v tomto projektu vyjadřuje mnoho vlastníků, jde o komplikovaný a časově náročný proces.

V letech 2017 a 2018 se předpokládá zpracování dokumentace pro stavební povolení, jehož získání lze očekávat nejdříve v roce 2018, ale spíše až o rok později. Nelze odhadnout případné komplikace v projednávání 
s vlastníky okolních nemovitostí a množství jejich námitek.

Co se změní
- Počet parkovacích míst by se měl v každé etapě zvýšit o několik set.
- Snižovat by se měla rychlost projíždějících aut.
- Stávající podchod nahradí přechody na povrchu.
- V celé délce ulice povedou dvě cyklostezky. Přibude další kruhový objezd.

Vzhledem ke zkušenostem z provozu zrekonstruované první části Benešovy třídy a podzemních garáží se projektant snaží zapracovat oproti současnému stavu některé změny.

Jedná se například o umístění kontejnerů za bytovými domy, řešení průhledů do podzemních garáží, bezbariérové přístupy z garáží do bytových domů a podobně.

„V každé etapě dojde ke zvýšení parkovacích míst celkem o několik set. Důležité je, že parkovací kapacity nebudou vytvořeny na úkor zelených ploch. Naopak zeleně v této lokalitě přibude. Benešova třída bude po dokončení také bezpečnější. Rychlost projíždějících aut je už nyní díky okružní křižovatce uprostřed ulice a zúžení průjezdného profilu kvůli řadě podélně parkujících aut nižší, v budoucnu se situace ještě zlepší. A to díky plánované výstavbě další okružní křižovatky v prostoru křížení Benešovy třídy s ulicí Jana Masaryka," uvedl autor studie Pavel Zadrobílek.

Podstatně bezpečnější přechody na povrchu by tak měly zcela nahradit stávající podchod, který ztratí smysl. Bezpečnější by měla být také cyklistická doprava.

V celé délce hlavní ulice povedou dvě cyklostezky oddělené od motorové dopravy, zároveň dojde k rekonstrukci zadních komunikací podél všech bytových domů, které budou sloužit pro lepší příjezd vozidel záchranné služby a hasičů, ale také pro zásobování firem a bytových jednotek.

Radnice chce zintenzivnit komunikaci s občany o dalších etapách obnovy třídy a nabízí jim proto setkávání se zástupci města a projektantem v místnosti infocentra, eventuálně jiné formy projednávání problémových situací. Od veřejnosti očekává návrhy i námitky vedoucí ke zlepšení budoucího fungování prostranství.