Město proto už dvakrát podalo žádost odotaci zevropských fondů na projekt výstavby nového Centra betlémů. Ale neuspělo.

Zdá se však, že se už blýská na lepší časy. „Co se týká muzea betlémů, město upravilo koncepci a projekt jsme aktualizovali. Vsoučasné době náš realizační tým intezivně pracuje na přípravě podkladů pro sepsání třetí žádosti odotaci zregionálních evropských operačních fondů,“ řekl včera starosta Jiří Němec. Upřesnil, že jde očástku ve výši přibližně 25milionůkorun.

Jde ovýstavbu nového sídla muzea betlémů. „Na stávajícím místě muzea by měla vyrůst nová dvoupodlažní budova. Vpřízemí bude především vystavena národní kulturní památka Proboštův betlém a další betlémářské expozice. Vdalších prostorách budou depozitáře, technické zázemí a kanceláře,“ dodal JiříNěmec.

Připravena je už dokumentace kúzemnímu řízení a čeká se na výzvu kpodání žádostí oevropské peníze. „Žádosti se zřejmě budou podávat počátkem příštího roku,“ upřesnil starosta.

Nabízí se otázka, kde bude Probošůtv betlém umístěn během výstavby. „Otom ještě není rozhodnuto, ale během výstavby asi nebude vystavován,“ uvedlNěmec.

Město zároveń připravuje idalší žádosti odotace zfondů Evropské unie. Uchází se osumu zhruba 25milonů, které mají být použity na rekonstrukci kulturního domu, který je vnevyhovujícímsta­vu.