Rada kraje rozhodla o jeho zápisu na krajský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje. Nositelem statku a zaštiťující organizací je přitom Třebechovické muzeum betlémů. Právě třebechovický Proboštův betlém, který byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku, a dále Utzův mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách patří v našem kraji k nejznámějším.

„V našem kraji máme spousty aktivních betlémářů, kteří jsou součástí živé tradiční lidové kultury. Vyřezávají figurky nejen ze dřeva, ale betlémy vytvářejí z různých materiálů a pomocí dalších technologií, například paličkování, šití, výroba z kamínků, skla, slaného těsta či z kukuřičného šustí. Zápisem na krajský seznam kulturních statků chceme rozvíjet a podporovat tuto řemeslnou tradici v našem regionu,“ říká náměstkyně Martina Berdychová, do jejíž gesce spadá oblast kultury.

Z krajského seznamu se betlémářství může dostat i na ten republikový. „Betlémářství můžeme označit jako vysoce reprezentativní fenomén nejen na úrovni Královéhradeckého kraje, ale i jako fenomén, který přesahuje za hranice naší republiky,“ doplňuje Martina Berdychová.

Do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury je zapsáno i Východočeské loutkářství a Tradice generačního předávání krajkářství ve Vamberku. Vedením seznamu je pověřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové.