„Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru, přátelství a klidu a jsem moc rád, že právě tento symbol můžeme o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů,“ popisuje smysl akce pro skauty jejich starosta Josef Výprachtický.

Z Betlémského světla se mohou mimo jiné těšit i obyvatelé domova důchodců na Novém Hradci Králové, kam jej skauti ve středu odpoledne donesli. Kromě plamínku a zpěvu koled jim darovali i vlastnoručně vyrobená vánoční přání.

Betlémské světlo dorazilo do České republiky letos již podvacáté. Také letos putoval plamen z Vídně, kde ho rakouští skauti předali 12. prosince delegacím z celé Evropy. „Do Hradce Králové světlo přijelo 19. prosince rychlíkem 986 z Pardubic. Z hlavního nádraží jsme ho v petrolejkách odnesli na biskupství a do Českého rozhlasu, kde si ho zájemci mohou převzít,“ uvedl organizátor betlémského světla Marek Hajžman. Kompletní seznam míst, kde je plamínek stále ještě k dispozici, najdou zájemci na internetu www.betlemskesvetlo.cz

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své dvacáté třetí výročí. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do Čech se Betlémské světlo dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze.